Aktualności

2017-12-01 12:33
Wczoraj (30.11.2017) zakończyliśmy targi Energy Expo Arena. Dziękujemy wystawcom, gościom, prelegentom, odwiedzającym, partnerom i patronom. Podczas targów swoją ofertę produktów, technologii i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii zaprezentowało 32 wystawców. Pierwszego dnia targów EEA 2017 (29.11) odbyły się międzynarodowe warsztaty "Innowacyjne rozwiązania dla...
2017-11-22 12:37
W dniach 29-30.11.2017 odbędą się targi Energy Expo Arena. To unikalne w skali kraju targi branżowe łączące tematykę odnawialnych źródeł energii i inteligentnych miast.   W Expo Mazury będzie można nie tylko porozmawiać z wystawcami prezentującymi najnowsze technologie i rozwiązania służące uzyskiwaniu i wykorzystywaniu zielonej energii. Będzie można również wziąć udział w...
2017-11-15 12:04
Konferencja "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast" rozpocznie się 29.11.2017 o godzinie 11.00 w Sali Mazurskiej w Expo Mazury. Będzie trwała dwa dni i towarzyszyła targom Energy Expo Arena. Warto poznać prelegentów, którzy wystąpią podczas konferencji. Można o nich poczytać w zakładce: http://www.energyexpo.pl/smart-city-prelegenci Wstęp na...
2017-11-07 14:29
Smart City Blog to autorski projekt prowadzony przez Bartosza Dominiaka, świetne źródło informacji dotyczące inteligentnych miast w Polsce i na świecie, wszelkich technologii służących mieszkańcom. Tematy poruszane na blogu to m.in. smart citizen, mobilność, przestrzeń miejska, infrastruktura, innowacje i biznes, bezpieczeństwo.   Smart City Blog objął Energy Expo Arena, a w...
2017-10-27 12:07
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) patronuje targom Energy Expo Arena. BKEE jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych...
2017-10-26 08:22
Podczas Energy Expo Arena odbędzie się dwudniowa konferencja "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast", której Partnerem Strategicznym został Związek Miast Polskich. Tematami konferencji będą m.in.: strategie smart city w polskich miastach, mobilne usługi miejskie i transport w miastach przyszłości, projektowanie przestrzeni miejskich, elektromobilność...
2017-10-19 09:26
Z radością informujemy, że Dziennik Gazeta Prawna, największy polski dziennik prawno-gospodarczy w Polsce, objął targi Energy Expo Arena patronatem medialnym.  
2017-09-28 12:24
Wśród patronów medialnych Energy Expo Arena, a szczególnie strefy Smart City mamy Inteligentne Miasta i Regiony - branżowy magazyn techniczny, który łączy kluczowych dostawców technologii dla inteligentnych miast i regionów z odbiorcami ich oferty. Pierwsze wydanie pojawiło się na rynku we wrześniu 2016 roku. Pismo funkcjonuje jako półrocznik, ukazuje się w wersji drukowanej...
2017-09-21 14:44
Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Energii, Pan Krzysztof Tchórzewski, objął targi Energy Expo Arena Honorowym Patronatem. Dziękujemy!
2017-09-13 22:24
W dniach 29-30.11.2017, podczas targów Energy Expo Arena, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz instytutami naukowymi z Niemiec i Szwecji zostaną zorganizowane warsztaty "Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni". Organizatorzy przyjmują zgłoszenia, wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można...