Konferencja "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast"

Podczas Energy Expo Arena odbędzie się dwudniowa konferencja "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast", której Partnerem Strategicznym został Związek Miast Polskich.

Tematami konferencji będą m.in.: strategie smart city w polskich miastach, mobilne usługi miejskie i transport w miastach przyszłości, projektowanie przestrzeni miejskich, elektromobilność. Szczegóły można znaleźć pod adresem: http://www.energyexpo.pl/konferencja-smart-city

Zapraszamy do udziału!