Warsztaty UWM / UWM Workshop

Podczas targów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych sektorem biogazowym na warsztaty projektowe pt: Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni (Innovative solutions for small and medium biogas plants), które są organizowane w ramach międzynarodowego projektu Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications (Record Biomap) www.biomethane-map.eu

Celem warsztatów jest integracja podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych zainteresowanych współpracą oraz rozwojem obiecujących technologii w sektorze małych i średnich biogazowni, a także wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących tematyki biogazowej.

Czytaj więcej →

 

  

 

Record Biomap – Warsztaty 29.11.2017

Innowacyjne rozwiązania dla małych i średnich biogazowni
 

Miejsce: EXPO Mazury S.A.

Grunwaldzka Str. 55, 14-100 Ostróda, Poland
 

 

 

10:00 – 10:30              Kawa powitalna  

10:30 - 10:40    Otwarcie warsztatów
                                          (Marcin Zieliński - Kierownik Projektu w UWM,
                                          Bogdan Meina, Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

10:40 - 11:00     Record Biomap Project: informacje o projekcie
                                           (DBFZ, Niemcy)

11:00 - 11:20    Innowacyjne rozwiązania w zakresie wstępnej obróbki substartu
                                          (UWM, Polska)

11:20 - 11:40    Innowacyjne rozwiązania w zakresie fermentacji metanowej
                                          (PRV Rossow, Niemcy)

11:40 - 12:00   Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu
                                        (RISE, Szwecja)

12:00 - 12:20    Mikrobiogazownia rolnicza
                                          (Politechnika Częstochowska)

12:20 – 13:00              Przerwa kawowa

13:00 - 13:20    Innowacyjne rozwiązania w zakresie metod uzdatniania biogazu
                                          (NeoZeo AB, Szwecja)

13:20 - 13:40    Urzadzenie do dezintegracji substratów organicznych przed
                          procesem fermentacji metanowej

                           (Intersonic, Polska)

13:40 - 14:00    Innowacyjne rozwiązania w zakresie fermentacji metanowej
                                          (DBFZ & Ventury, NIemcy)

14:00 - 14:20    Możliwości finansowania inwestycji biogazowych w Polsce
                                          (Mariusz Rychcik, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

14:20 - 14:30    Podsumowanie

14:30 – 15:30    Lunch

 

 

Record Biomap – Workshop on 29.11.2017

Innovative solutions for small and medium biogas plants
 

Venue: EXPO Mazury S.A.

Grunwaldzka Str. 55, 14-100 Ostróda, Poland

 
 
 
 

10:00 – 10:30    Welcome Coffee

10:30 - 10:40    Welcome speech (Project manager, policymaker, Poland)

10:40 - 11:00    Record Biomap Project: Introduction, Objectives (presented by DBFZ,Germany)

11:00 - 11:20    Pretreatment technology: Ultrasound disintegrator (presented by UWM, Poland)

11:20 -11:40    Innovative solution for digestion technology (presented by DBFZ, company from Germany)

11:40 - 12:00    Innovative solution for biogas upgrading technology (presented by RISE, Sweden)

12:00 - 12:20    Reactor for mico-biogas plant (presented by Czestochowa University of Technology, Poland)

12:20 – 13:00    Coffee break

13:00 - 13:20    Innovative solution for biogas upgrading technology (presented by RISE, company from Sweden)

13:20 - 13:40    Device for disintegration of organic matter before fermentation process (presented by Intersonic, Poland)

13:40 - 14:00    Reactor for biomass digestion with mixing cages (presented by UWM, Poland)

14:00 - 14:20    Financing of biogas investment in Polish conditions (policymaker, Poland)

14:20 - 14:30    Summary

14:30  – 15:30    Lunch