Adwokat prowadzący rozwody z Katowic — kiedy można skorzystać z jego pomocy?Adwokat prowadzący rozwody z Katowic — kiedy można skorzystać z jego pomocy?

Sprawy w sądzie dotyczące zakończenia małżeństwa niejednokrotnie ciągną się przez wiele lat. Wynika to głównie z braku porozumienia pomiędzy stronami oraz ciągłą walką o wspólny majątek czy opiekę nad dziećmi. Petenci mogą występować przed sądem samodzielnie lub podjąć współpracę z adwokatem. Sprawdź, kiedy dobrze jest zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej.

Rozwód z adwokatem czy bez?

Niewiele osób decyduje się na samodzielne występowanie przed sądem ze względu na brak odpowiednich kompetencji oraz wiedzy prawniczej. Dla wielu problemem jest przygotowanie wymaganym dokumentów, które muszą spełniać określone wymogi formalne (w innym wypadku zostaną odrzucone lub powód zostanie wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień). Jedynie w przypadku, gdy strony procesu są ze sobą zgodne dosłownie w każdej kwestii (najlepiej wszelkie ustalenia spisać na przykład u notariusza), można zrezygnować ze wsparcia adwokata. Jeśli jednak klient wie, że czeka go długa i trudna walka z dotychczasowym partnerem, to lepiej podjąć współpracę z kancelarią prawną i ograniczyć do minimum stres związany z rozstaniem. 

Jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie?

Postępowanie rozpoczyna się już w momencie złożenia pozwu w sądzie przez jednego z małżonków. Dokument jest sprawdzany pod kątem formalnym, a następnie sędzia wyznacza termin rozprawy (zwykle w ciągu kilku miesięcy). Podczas pierwszej sprawy w sądzie obowiązkowe jest stawiennictwo strony pozywającej. Przesłuchania dotyczą głównie sytuacji materialnej małżonków, posiadania wspólnego majątku i wychowywania małoletnich dzieci, a także pytań związanych z pożyciem małżeńskim i możliwością uratowania związku. 

Jakie czynności wykonuje adwokat rozwodowy z Katowic?

Zakres współpracy pomiędzy klientem a prawnikiem jest zawsze ściśle ustalany podczas konsultacji. Zwykle jednak zatrudniony adwokat od rozwodów z Katowic odpowiada za bieżące sporządzanie niezbędnych pism procesowych, udział w negocjacjach oraz rozprawach sądowych, a także instruowanie klientów czy świadków, w jaki sposób powinni odpowiadać na pytania sędziego lub prawnika strony przeciwnej. 

Podobne