Co grozi za wywóz odpadów budowlanych w niedozwolone miejsca?Co grozi za wywóz odpadów budowlanych w niedozwolone miejsca?

Obecnie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których wytwórcy śmieci powstałych przy remontach czy rozbiórkach wywożą wszelkie szkodliwe pozostałości na nielegalne wysypiska w parkach czy lasach. Takie działania są niedozwolone i karalne (m.in. wysoką grzywną, sięgającą nawet 5000 złotych). Czy wiesz, w jaki sposób pozbyć się odpadów budowlanych lub je wykorzystać? Sprawdź!

Co zrobić z odpadami poremontowymi?

W przypadku nagromadzonego czystego gruzu (bez niebezpiecznych dla środowiska materiałów) można wykorzystać go m.in. przy wyrównywaniu podjazdu, przy czym zabronione jest zbyt długie składowanie porozbiórkowych elementów na prywatnej posesji. Kolejne bezpłatne rozwiązanie to samodzielny wywóz odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jednak przy nagromadzeniu sporej ilości śmieci może to być dosyć skomplikowany proceder. W końcu nie każdy dysponuje odpowiednim samochodem, w którym pomieszczą się spore gabaryty. Ostatnia opcja to podjęcie współpracy z wyspecjalizowaną firmą, która zajmuje się wynajmem kontenerów na gruz, styropian, a także ziemię i odpady zielone.

Kto odpowiada za wywóz odpadów budowlanych?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac remontowych czy rozbiórkowych warto ustalić, kto jest odpowiedzialny za usunięcie z miejsca budowy wszelkich nagromadzonych śmieci (niezaliczanych do pozostałości komunalnych). Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ich wytwórcą jest wykonawca zleconych robót. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w podpisanej umowie zaznaczono, iż za wywóz i prace porządkowe odpowiada sam inwestor, czyli właściciel nieruchomości. 

Ile kosztuje wynajem kontenera?

Cennik tego rodzaju usług jest ustalany odrębnie przez każdą firmę. Na ostateczny koszt wpływa przede wszystkim wybrana pojemność (od 1,5 do nawet 24 m3) oraz termin odbioru. Pojemnik jest podstawiany w umówionym z klientem miejscu (jak najbliżej remontowanego obiektu). Ceny zaczynają się zwykle od kilkuset złotych. Trzeba przyznać, że nie jest to wygórowana kwota, porównując wysokość obowiązujących kar za nielegalny wywóz.

Podobne