Co oferuje adwokat specjalizujący się w sprawie alimentów w Warszawie?Co oferuje adwokat specjalizujący się w sprawie alimentów w Warszawie?

Sprawy alimentacyjne często wzbudzają duże emocje. Sprawdź, komu należą się alimenty i jak obliczyć ich wysokość. Do kancelarii adwokackich regularnie przychodzą osoby zadające to pytanie. Adwokat wyjaśnia obowiązujące w Polsce przepisy, a na życzenie klienta zajmuje się formalnościami procesowymi i reprezentacją na sali sądowej.

Alimenty na dzieci

Po rozwodzie jeden z byłych małżonków zobowiązany jest do wypłacania alimentów na dziecko. Przesyłane każdego miesiąca pieniądze mają pokryć część kosztów utrzymania małoletniego. Kwota uzależniona jest od indywidualnej sytuacji. Sąd bierze pod uwagę między innymi wysokość zarobków ojca lub matki oraz potrzeby dziecka. Jeżeli chcesz ubiegać się o wyższe alimenty, musisz przedstawić dowody na ponoszenie kosztów na jego utrzymanie. Zbieraj faktury za leki, wizyty u lekarza, zajęcia dodatkowe, wycieczki, ubrania, kosmetyki i rachunki za telefon lub Internet. Obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, aż dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej trwa to do momentu zakończenia edukacji.

W rozwiązywaniu jakich sporów prawnych najczęściej uczestniczy adwokat? Alimenty w Warszawie niekiedy są uznawane za niesłusznie przyznane. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy mężczyzna wyrzeka się ojcostwa i przeprowadził testy DNA, które udowadniają, że dziecko nie jest jego. Ponadto w sądach rozpatrywane są sprawy o wysokość wypłat i sposób wykorzystania pieniędzy. Istnieje możliwość zmiany wysokości wpłat. Po ukończeniu osiemnastu lat dzieci mogą same zarządzać otrzymanymi alimentami lub wnioskować o ich otrzymanie.

Utrzymywanie byłego partnera, rodziców i rodzeństwa

Czasami do kancelarii prawnej przychodzą osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat alimentów na byłego małżonka lub małżonkę, rodziców i rodzeństwo. Polskie prawo przewiduje taką możliwość. Pomoc finansowa od krewnych przysługuje, gdy osoba o nią wnioskująca żyje w niedostatku. Na rozprawie należy wskazać ograniczone możliwości zmiany swojej sytuacji, na przykład chorobę. Sąd sprawdzi też wysokość zarobków strony pozwanej o alimenty.

Rozprawy alimentacyjne w Warszawie

Coraz więcej małżeństw w Polsce się rozpada. Nic dziwnego, że sprawy alimentacyjne są tak powszechne. W Warszawie znajduje się wiele kancelarii, które się w nich specjalizują. Bądź świadomy swoich praw i obowiązków. Dbaj o dobro dziecka i uczciwie podejdź do wypłacania orzeczonych przez sąd alimentów.

Podobne