Czym zajmuje się generalny wykonawca inwestycji budowlanych?Czym zajmuje się generalny wykonawca inwestycji budowlanych?

Proces budowy każdego obiektu, w tym m.in. budynku mieszkalnego, użyteczności publicznej czy usługowego, jest dosyć złożony i wymaga zatrudnienia firmy, która będzie odpowiadać za realizację całego projektu. Mowa oczywiście o generalnym wykonawcy, zapewniającym kompleksowe usługi wraz z monitorowaniem prac i terminowości wszystkich podwykonawców. Sprawdź, na czym dokładnie polega generalne wykonawstwo.

Kim jest generalny wykonawca?

Mianem tym określa się firmę odpowiadającą za realizację wszystkich prac budowlanych. Wybrany generalny wykonawca inwestycji budowlanych działa kompleksowo (w przeciwieństwie do zatrudnianych podwykonawców, którzy odpowiadają jedynie za wybrany zakres robót). Podjęcie współpracy powinno być przemyślane, ponieważ na danym przedsiębiorstwie ciąży odpowiedzialność dokładnego i terminowego wykonania inwestycji. Dobrze, aby podpisanie umowy z generalnym wykonawcą nastąpiło dopiero w momencie otrzymania pozwolenia na budowę. 

Jakie są obowiązki generalnego wykonawcy?

Zakres prac jest zawsze ustalany podczas wstępnych rozmów pomiędzy inwestorem a firmą budowlaną. Najczęściej generalny wykonawca odpowiada za:

  • przygotowanie terenu budowy (i uprzątnięcie po oddaniu budynku do użytku),
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów i pomoc w uzyskaniu wymaganych zezwoleń,
  • opracowanie kosztorysu i harmonogramu zamawiania materiałów budowlanych,
  • koordynację zleceń dla podwykonawców i specjalistów,
  • pilnowanie, aby wszystkie prace były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jak wybrać firmę odpowiadającą za generalne wykonawstwo obiektu przemysłowego?

Na podjęcie decyzji o współpracy z danym przedsiębiorcą ma wpływ przede wszystkim jego doświadczenie w branży. Warto wybrać firmę, która wcześniej stawiała już podobne budynki. Należy podkreślić, że generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych (w tym hal produkcyjnych czy magazynowych) znacznie różni się od realizowania inwestycji związanej z budynkami mieszkalnymi. Przed wyborem generalnego wykonawcy inwestor powinien także zapoznać się z referencjami pochodzącymi od dotychczasowych kontrahentów.

Podobne