Dlaczego warto zlecić nam audyt BHP i PPOŻ.?
Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, które ściśle kodyfikuje prawo. Jednym z wymagań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Żadne osoby znajdujące się w danym obiekcie nie mogą być narażone na utratę zdrowia i życia. Dlatego warto zlecić audyt BHP i PPOŻ. Czym są te procesy?

Czym jest audyt BHP oraz PPOŻ.?

Są to kontrole przeprowadzane przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawieniami. Ich celem jest analiza zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy takich aspektów jak konstrukcja budynku, organizacja wnętrz i ich wyposażenie oraz przebieg procesów. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z regulacjami obowiązującej ustawy. 

Jaki jest cel audytów BHP?

Zadaniem inspektora jest znalezienie wszelkich uchybień, które mogłyby stanowić ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników danego obiektu. Specjalista musi sprawdzić, czy zastosowane rozwiązania są zgodne z panującymi wymogami. Audyt BHP ma też na celu wskazanie błędów popełnianych w danej organizacji.

Zebrany materiał posłuży jako element wyjściowy, umożliwiający nakreślenie planu naprawczego, którego wdrożenie poprawi sytuację w danym przedsiębiorstwie i sprawi, że jego pracownicy będą bezpieczniejsi. Inspektor skontroluje m.in.: 

  • dostępność pomieszczeń socjalnych,
  • poziom dopływu światła słonecznego, 
  • obecność apteczek,
  • stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się po magazynie oraz wyznaczenia ciągów pieszych itp., 
  • dostęp do odzieży ochronnej i roboczej, 
  • wyposażenie biurowe (np. ergonomiczne krzesła).

 Audytor zweryfikuje też, czy do tej pory prawidłowo przebiegały szkolenia BHP. 

Audyt PPOŻ. – co to jest? 

Podobnie wygląda audyt PPOŻ. W tym przypadku jednak kontroler koncentruje się na aspektach związanych ze stosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Analizie poddane będą takie czynniki jak np. obecność gaśnic, zraszaczy, urządzeń oddymiających, drzwi przeciwpożarowych itp. 

Zleć audyt – co zyskasz?

Warto wynająć fachowców do oceny zgodności budynku firmowego z zasadami BHP. Dzięki temu można wiele zyskać. Przede wszystkim siedziba będzie bezpieczna dla zatrudnionych i klientów. Wdrożenie wskazówek specjalistów znacznie ograniczy ryzyko zaistnienia wypadku, co pozwoli uniknąć absencji wśród kadry i wypłacania odszkodowań. Organizacja nie będzie też narażona na płacenie kar.

Podobne

Co można osiągnąć dodając specjalne drożdże do paszy dla krów mlecznych ?

Co można osiągnąć dodając specjalne drożdże do paszy dla krów mlecznych ?Co można osiągnąć dodając specjalne drożdże do paszy dla krów mlecznych ?Hodowcy zajmujący się produkcją mleka szukają sposobów na zwiększenie wydajności swoich stad. Jednym z najważniejszych, obok dostarczania krowom dobrej jakości paszy, jest suplementowanie odpowiednimi probiotykami, które sprawią, że podawany im pokarm