Dlaczego warto zlecić nam audyt BHP i PPOŻ.?
Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, które ściśle kodyfikuje prawo. Jednym z wymagań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Żadne osoby znajdujące się w danym obiekcie nie mogą być narażone na utratę zdrowia i życia. Dlatego warto zlecić audyt BHP i PPOŻ. Czym są te procesy?

Czym jest audyt BHP oraz PPOŻ.?

Są to kontrole przeprowadzane przez osoby dysponujące odpowiednimi uprawieniami. Ich celem jest analiza zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy takich aspektów jak konstrukcja budynku, organizacja wnętrz i ich wyposażenie oraz przebieg procesów. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z regulacjami obowiązującej ustawy. 

Jaki jest cel audytów BHP?

Zadaniem inspektora jest znalezienie wszelkich uchybień, które mogłyby stanowić ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników danego obiektu. Specjalista musi sprawdzić, czy zastosowane rozwiązania są zgodne z panującymi wymogami. Audyt BHP ma też na celu wskazanie błędów popełnianych w danej organizacji.

Zebrany materiał posłuży jako element wyjściowy, umożliwiający nakreślenie planu naprawczego, którego wdrożenie poprawi sytuację w danym przedsiębiorstwie i sprawi, że jego pracownicy będą bezpieczniejsi. Inspektor skontroluje m.in.: 

  • dostępność pomieszczeń socjalnych,
  • poziom dopływu światła słonecznego, 
  • obecność apteczek,
  • stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się po magazynie oraz wyznaczenia ciągów pieszych itp., 
  • dostęp do odzieży ochronnej i roboczej, 
  • wyposażenie biurowe (np. ergonomiczne krzesła).

 Audytor zweryfikuje też, czy do tej pory prawidłowo przebiegały szkolenia BHP. 

Audyt PPOŻ. – co to jest? 

Podobnie wygląda audyt PPOŻ. W tym przypadku jednak kontroler koncentruje się na aspektach związanych ze stosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Analizie poddane będą takie czynniki jak np. obecność gaśnic, zraszaczy, urządzeń oddymiających, drzwi przeciwpożarowych itp. 

Zleć audyt – co zyskasz?

Warto wynająć fachowców do oceny zgodności budynku firmowego z zasadami BHP. Dzięki temu można wiele zyskać. Przede wszystkim siedziba będzie bezpieczna dla zatrudnionych i klientów. Wdrożenie wskazówek specjalistów znacznie ograniczy ryzyko zaistnienia wypadku, co pozwoli uniknąć absencji wśród kadry i wypłacania odszkodowań. Organizacja nie będzie też narażona na płacenie kar.

Podobne