Geodeta w Gorzowie Wielkopolskim — kto może nim zostać?Geodeta w Gorzowie Wielkopolskim — kto może nim zostać?

Świadczenie usług geodezyjnych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dowiedz się, jakie wymogi należy spełnić, by zostać geodetą i czego można oczekiwać od specjalistów z tej branży. Poznaj kulisy przeprowadzania pomiarów terenu.

Uprawnienia geodezyjne

Do pracy w biurze geodezyjnym trzeba mieć odpowiednie wykształcenie. Ponadto konieczne jest przejście przez ustny i pisemny egzamin branżowy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje oficjalne uprawnienia nadane przez Komisję ds. Usprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Geodeci muszą być osobami mającymi pełną zdolność do czynności prawnych i nie mogą być karani. Wynika to między innymi z faktu, że często uczestniczą w rozwiązywaniu sporów dotyczących własności nieruchomości i pełnią zawód zaufania publicznego.

Jak wygląda praca geodety?

Po zdobyciu uprawnień geodezyjnych bierze się udział w różnorodnych pracach terenowych. Trzeba umieć obsługiwać profesjonalne narzędzia, takie jak tachimetr, dalmierz, niwelator i miara kołowa. Geodeta w Gorzowie Wielkopolskim najczęściej przeprowadza pomiary działek i budowli oraz wznawia znaki graniczne. Jego zadaniem jest precyzyjne dzielenie nieruchomości i wyznaczenie, do kogo należą ich określone obszary.

Z usług biura geodezyjnego często korzystają biura projektowe. Zlecają między innymi tyczenie dróg i elementów mostowych, pomiary wyrobisk kopalnianych, obliczanie objętości mas ziemnych oraz zakładanie osnów realizacyjnych. Są zainteresowane również dokumentacją powykonawczą i obsługą budowy sieci uzbrojenia terenu.

Profesjonalna obsługa geodezyjna

Już wiesz, jakie uprawnienia musi mieć geodeta, by legalnie pełnić swój zawód. Korzystaj z usług profesjonalistów, którzy dysponują nowoczesnymi narzędziami i mają doświadczenie w pomiarach działek oraz tworzeniu map projektowych.

Podobne