Jak powinien przebiegać legalny wywóz odpadów budowlanych?Jak powinien przebiegać legalny wywóz odpadów budowlanych?

Prowadzone prace remontowe powodują nagromadzenie się sporej ilości śmieci, których niestety nie można wyrzucać do przydomowego kosza. Tego typu działania są niedozwolone i obarczone karą grzywny (od 500 do nawet 5000 złotych). Sprawdź, w jaki sposób można pozbyć się w pełni legalnie wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach budowlanych.

Wywóz odpadów budowlanych a obowiązujące przepisy

Zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 2021 roku pozostałości po remontach czy rozbiórkach budynków nie są zaliczane do odpadów komunalnych. W związku z tym ich wytwórcy nie mogą umieszczać tego typu śmieci do przydomowych koszy czy wspólnych wiat śmietnikowych. W tym przypadku kara wynosi 500 złotych plus dodatkowe koszty w sytuacji, gdy gruz i inne ostre lub zbyt ciężkie odpady uszkodzą pojazd firmy sprzątającej. Zarówno inwestorzy czy wykonawcy robót, jak i osoby prywatne odpowiadające za prace remontowe mogą skorzystać z usług zewnętrznych zleceniobiorców, którzy zajmują się odbiorem tego rodzaju śmieci, poprzez m.in. wynajem kontenera.

Co zalicza się do odpadów budowlanych?

W celu poprawnej segregacji warto poznać szczegółową listę śmieci zaliczanych do odpadów powstających podczas prac remontowych. To dosyć istotne, ponieważ wyłącznie tego rodzaju odpady można umieścić w kontenerze. Odgórnie wymienia się następujące przykłady pozostałości po budowach, rozbiórkach i remontach:

  • gruz (czysty lub zmieszany),
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • tynki, gips i cement,
  • elementy instalacyjne,
  • tapety,
  • resztki paneli,
  • instalacje metalowe oraz PVC,
  • stal zbrojeniowa,
  • styropian.

W firmowym pojemniku można również umieścić ziemię, gałęzie i trawę.

Jak wynająć kontener na odpady poremontowe?

Wiele firm proponuje specjalne pojemniki na wynajem, o różnej pojemności. Klienci, którym zależy na tym, aby wywóz odpadów budowlanych był przeprowadzony w pełni legalnie, powinni skorzystać z takiego rozwiązania. Koszt wypożyczenia kontenera zaczyna się od kilkuset złotych. To niewielka kwota w porównaniu do obowiązujących kar finansowych za niewłaściwe składowanie odpadów porozbiórkowych.

Podobne