Kancelaria adwokacka w Bolesławcu — sprawy rodzinneKancelaria adwokacka w Bolesławcu — sprawy rodzinne

Problemy życia rodzinnego często rozwiązywane są w sądzie. Sprawdź, jak polskie prawo reguluje kwestie związane z rozwodami i opieką nad dziećmi. Dowiedz się więcej na temat usług prawnych dla osób planujących rozwód lub spór o władzę rodzicielską.

Przepisy prawa rodzinnego

Wszczęcie sprawy rozwodowej rozpoczyna się od złożenia pozwu. W tym dokumencie należy zawrzeć swoje wstępne oczekiwania wobec formy zakończenia związku. Można zdecydować się na rozstanie za porozumieniem stron lub orzekanie o winie. Ponadto małżonkowie muszą ustalić, jak będzie wyglądać dalsza opieka nad dziećmi oraz podział wspólnego majątku. Celem instytucji sądowej jest ochrona praw każdego uczestnika sporu oraz dążenie do sprawiedliwości.

Kancelaria adwokacka w Bolesławcu często przyjmuje osoby, które mają problem z dojściem do porozumienia z partnerem lub partnerką. W takiej sytuacji można zastosować mediacje. Wspólne stanowisko odnośnie kwestii rozstrzyganych przez sąd pozwala na szybsze uzyskanie wyroku.

Opieka nad dziećmi i alimenty

Jednym z najtrudniejszych dla rozwodników tematów jest opieka nad dziećmi. Trzeba ustalić, z kim będzie mieszkać małoletni i określić zasady widywania się z rodzicami. W szczególnych sytuacjach można wystąpić o ograniczenie lub całkowite pozbawienie ojca lub matki praw rodzicielskich. Dzieje się tak na przykład, gdy w rodzinie pojawia się agresja, przemoc, uzależnienie, a bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone.

Adwokaci często wspierają też klientów w sprawach o alimenty. Wysokość wypłat może zmieniać się w zależności od sytuacji finansowej stron. Kancelaria adwokacka zajmuje się uargumentowaniem podwyższenia lub obniżenia alimentów na dziecko lub małżonka.

Sprawy rodzinne w sądzie

Przygotowujesz się do rozwodu? Poznaj przepisy prawa rodzinnego i sprawdź, czego możesz spodziewać się po uzyskanym wyroku sądowym. Kancelaria adwokacka oferuje analizę sytuacji prawnej klienta oraz pomoc w przygotowaniu do rozprawy. Prawnicy specjalizują się między innymi w rozwodach z orzekaniem o winie, podziale majątku i ustalaniu zasad władzy rodzicielskiej.

Podobne