Klapy burzowe
W efekcie ulewnych opadów czy roztopów pojawia się ryzyko zalania budynków cofającym się materiałem z systemu kanalizacyjnego lub wodociągowego. Najczęściej jest to woda lub ścieki, których ilość przekracza dopuszczalną normę, zapewniającą bezpieczeństwo niższych kondygnacji budynków. Żeby temu zapobiec, w instalacjach stosuje się klapy zwrotne. Te proste urządzenia pozwalają na przepływ cieczy wyłącznie w jedną, słuszną stronę. Dowiedz się, jak to działa i dlaczego montowanie tych produktów jest tak istotne.

Sposób działania klap burzowych

Konstrukcja zasuw, jak i ich działanie są bardzo proste. Na podstawie różnicy ciśnień, wynikającej z cofającego się czynnika roboczego w systemach ogólnospławnych lub deszczowych, dochodzi do zamknięcia klapki, co uniemożliwia przepływ zwrotny materiału. Napierające ścieki lub woda dociskają ruchomy element zaworu kanalizacyjnego. W drugą, prawidłową stronę, ciecz może swobodnie przepływać. 

Proponowane klapy burzowe działają samoczynnie i nie wymagają uruchamiania czy regulacji w wyniku opadów lub podczas wystąpienia innej sytuacji awaryjnej. Końcowe i sieciowe zawory montowane są najczęściej w ścianie albo bezpośrednio do rury w systemie kanalizacyjnym lub melioracyjnym – w ziemi czy na jej powierzchni. Miejsce jest uzależnione od tego, jak wygląda instalacja i do ilu budynków jest podłączona. 

Zasuwy zwrotne – konieczny element sieci kanalizacyjnej

W celu zabezpieczenia przed zalaniem klapy burzowe powinny być instalowane w każdej sieci odprowadzającej wodę lub ścieki, gdzie istnieje ryzyko cofania się czynnika roboczego. Produkty dobrze chronią też przed gryzoniami wędrującymi rurami oraz zapobiegają przedostawaniu się brzydkich zapachów do wnętrza. Działanie urządzeń jest automatyczne i nie wymaga regulacji. Konieczne jest wybranie wysokiej jakości kanalizacyjnych zaworów zwrotnych, wykonanych z dobrych i trwałych materiałów, jak: PEHD czy stal nierdzewna. Odpowiednio zainstalowane zasuwy umożliwiają uniknięcie zalania i dobrze zabezpieczają budynki przed cofaniem się treści kanalizacyjnej.

Podobne