Na czym polega przeprowadzanie audytu?
Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach pracy. Wymogi dotyczące stworzenia przyjaznej przestrzeni oraz dostarczenia odpowiedniego wyposażenia zatrudnionym ściśle kodyfikują przepisy prawa. Chcesz sprawdzić, jak na ich tle wypada Twoja organizacja? Zleć kontrolę fachowcom!

Audyt BHP i PPOŻ – podstawa stworzenia bezpiecznej firmy

Żeby móc zapewnić podopiecznym właściwe warunki do wykonywania obowiązków służbowych bez narażania ich zdrowia oraz życia, należy doskonale znać zasady dotyczące prawidłowego organizowania poszczególnych pomieszczeń, zabezpieczania stref zagrożenia czy wyposażania ekipy. Pomaga w tym audyt BHP i PPOŻ. Na czym polega?

I – usuń błędy

Pierwszym etapem kontroli jest zdiagnozowanie błędów, jakie popełniono przy konstruowaniu budynku oraz organizowaniu jego wnętrz. Inspektor wskazuje miejsca stanowiące potencjalne zagrożenia, a także przygotowuje plan ich reorganizacji. Takich stref może być wiele. Wśród najczęstszych niedopełnień, jakie zauważa się w firmach, można wymienić m.in.:

  • zbyt ciemne pomieszczenia biurowe,
  • brak drzwi i okien przeciwpożarowych, 
  • niewłaściwie zabezpieczone maszyny,
  • brak ciągów pieszych na magazynach,
  • niewłaściwe oznakowanie stref, 
  • nieodpowiednie wyposażenie (np. niedostępność apteczek, gaśnic czy odzieży ochronnej). 

Zlecając kontrolę specjaliście, można szybko i łatwo poprawić sytuację. 

II – szkolenia

Oczywiści audyt BHP to również analiza tego, jak do tej pory edukowano ekipę oraz sprawdzenie realnej wiedzy pracowników. Inspektor przygotowuje plan szkoleń, jakie należy przeprowadzać w zespole. 

Dbaj o bezpieczeństwo – zleć audyt!

Nigdy nie należy lekceważyć zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zlecić fachowcom zarówno ogólne oględziny BHP, jak i szczegółowy audyt PPOŻ, który wskaże rozwiązania ograniczające ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się ognia i dymu.

Podobne