Kategoria: Porady

Drożdże dla krów mlecznych — jakie są korzyści z ich podawania?

Drożdże dla krów mlecznych — jakie są korzyści z ich podawania?Drożdże dla krów mlecznych — jakie są korzyści z ich podawania?Rogacizna jest karmiona głównie paszami, w tym m.in. sianem, kiszonkami czy sianokiszonkami. Zwierzęta rasy mlecznej, stanowiącej większość populacji bydła hodowlanego w Polsce, powinny otrzymywać również dodatki paszowe w celu polepszenia wydajności i płodności, a także